Hội Nghị Thường Niên Mục Vụ Gia Đình Lần VII

Hội Nghị Thường Niên Mục Vụ Gia Đình Lần VII

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN MỤC VỤ GIA ĐÌNH LẦN VII

tại Văn Phòng HĐGMVN

Ngày 22-23 tháng 9 năm 2016

Hội Nghị Thường Niên Gia Đình lần thứ VII được tổ chức tại Văn Phòng HĐGM VN, trong hai ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2016 dưới sự chủ tọa của Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri, Chủ tịch UBMVGĐ.

Tham dự cuộc Hội nghị có 35 linh mục đến từ 20 giáo phận, 1 nữ tu và 7 giáo dân

Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký UBMVGĐ điều hành Hội nghị với sự cộng tác của cha Trưởng ban Nghiên huấn Augustino Nguyễn Văn Dụ và Ban Thư ký .

1. NHẬN ĐỊNH CHUNG.

Các tham dự viên bày tỏ sự hài lòng về cuộc Hội nghị này đã đem lại niềm vui trước sự phát triển của các Ban Mục Vụ Gia đình ở các giáo phận và sự quan tâm ngày càng nhiều hơn của các vị Chủ Chăn đối với thực trạng các gia đình đang gặp nhiều khó khăn và thách đố.

Các tham dự viên bày tỏ niềm hy vọng là mục vụ gia đình sẽ phát triển tốt đẹp hơn dưới sự soi sáng của Tông huấn Amoris Laetitia, khi các chủ chăn quyết tâm đồng hành với các gia đình và chăm sóc với nỗ lực phân định theo từng nỗi khó khăn riêng, đồng thời đẩy mạnh sự trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ tài liệu mục vụ giữa các giáo phận.

2. CÁC PHẦN TRÌNH BÀY TRONG HỘI NGHỊ

2.1 Đức Cha Chủ tịch trong Thánh lễ khai mạc cầu nguyện cho các Gia đình đã nhấn mạnh đến trách nhiệm của mục vụ gia đình là đưa các gia đình đến gặp Thiên Chúa trong bối cảnh con người ngày nay ngày càng xa rời Thiên Chúa.

2.2 Trong ngày đầu, Hội nghị đã nghe và trao đổi về ba đề tài liên quan đến Tông Huấn Niềm Vui của Tình Yêu của ĐTC Phanxicô.

- Cha Luy Nguyễn anh Tuấn đã trình bày đề tài đầu tiên : “Thực trạng và thách đố của gia đình. Niềm vui của Tình yêu đích thực.”

- Cha Augustinô Nguyễn Văn Dụ chia sẻ đề tài về “Mục vụ cho những hoàn cảnh đặc biệt cần quan tâm.”

- Cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến, thuộc giáo phận Huế chia sẻ về “Định hướng truyền giáo cho Mục vụ hôn nhân gia đình” dựa trên hai tông huấn: “Niềm Vui Tin Mừng và Niềm vui của Tình yêu”.

2.3 Ban Thư ký đã trình bày bản tổng kết nhu cầu của 3 Hội nghị tại ba giáo tỉnh trong năm 2016 và các đề nghị cho năm 2017.

3. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA THAM DỰ VIÊN

 Sau phần trình bày của các thuyết trình viên, các tham dự viên đã thảo luận theo giáo tỉnh và trao đổi chung tập trung vào các vấn đề chính sau đây :

3.1 Các gia đình khắp nơi đang gặp rất nhiều khó khăn và thách đố trong lãnh vực kinh tế đời sống, đô thị hóa nông thôn và tâm lý thực dụng trong xã hội.

3.2 Di dân trong nước và lao động nước ngòai là hai lãnh vực gây ra nhiều thay đổi.

3.3 Vấn để giáo lý chuẩn bị hôn nhân cho các người sắp kết hôn và thống nhất thủ tục hôn phối giữa các giáo phận, đặc biệt cho người di dân cũng là mối quan tâm chung.

3.4 Cũng cần lưu ý chăm sóc đời sống thiêng liêng và đạo đức của các gia đình.

3.5 Điều cần thiết là các chủ chăn thực thi lòng thương xót đối với mọi gia đình đang gặp khó khăn. Một lòng thương xót chân thật và mãnh liệt, sáng tạo quan tâm đến đồng hành và phân định theo từng trường hợp, chắc chắn sẽ đem lại bình an và niềm vui cho mọi người.

4. CÁC ĐỀ NGHỊ

4.1 Lập Tổ nghiên cứu cách ứng dụng Tông Huấn Amoris Laetitia theo các hoàn cảnh đặc thù tại Việt Nam ở cấp HĐGM hay cấp giáo phận.

Đa số tham dự viên nghiêng về cấp HĐGM và ước mong Tổ này được một Giám mục đứng đầu.

4.2 Xin UBMVGĐ soạn thảo một Tài liệu Chuẩn bị hôn nhân mới cũng như phổ biến những tài liệu chăm sóc mục vụ có thể áp dụng tại các giáo xứ.

4.3 Xin sớm thực hiện bộ qui tắc hướng dẫn các thủ tục hôn phối chung cho các giáo phận, cụ thể cho anh chị em di dân.

Cuối cùng Hội nghị cũng trao đổi về địa điểm và thời gian tổ chức Đại Hội của UBMVGĐ vào năm 2017.

Hội Nghị UBMVGĐ lần thứ VII đã kết thúc với Thánh Lễ Tạ Ơn và bữa cơm chia tay.

Hẹn gặp lại trong Đại Hội 2017.

BAN THƯ KÝ UBMVGĐ/HĐGMVN