Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 05.03.2018), Yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô