Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 03.03.2018), Viếng mộ thánh Phêrô, dâng Thánh lễ và gặp Liên tu sĩ Việt Nam tại Rôma