Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phản đối một quy định mới làm ảnh hưởng đến việc đoàn tụ của nhiều gia đình.

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phản đối một quy định mới làm ảnh hưởng đến việc đoàn tụ của nhiều gia đình.

Các vị giám mục Hoa Kỳ đã bày tỏ mối quan ngại và lên tiếng phản đối một quy định mới ​​sẽ cản trở và giới hạn các gia đình tiếp cận những nguồn phúc lợi công cộng quan trọng.

Quy định này liên quan đến việc những ai ở Hoa Kỳ có thể nhận được phúc lợi công cộng và những ai thì không.

Quy định được công bố vào Thứ Tư ngày 14 tháng 8, nhưng có thể cần thêm 60 ngày trước khi nó có hiệu lực.

Quy định này như thế nào?

Quy định này là một trong những nỗ lực của Chính phủ Hoa Kỳ đương nhiệm (còn gọi là chính quyền Tổng thống Trump) nhằm hạn chế việc nhập cư, nó nhắm vào những người bị phụ thuộc vào phúc lợi công cộng, hoặc bị coi là “gánh nặng” cho nhà nước.

Theo đó, bất kỳ ai tìm cách đi vào hoặc định cư tại Hoa Kỳ thì phải chứng minh rằng họ có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt mà không phụ thuộc vào quỹ phúc lợi công cộng của nước này. Dĩ nhiên, khi quy định ấy được áp dụng đồng nghĩa với việc sẽ có ít người được cấp quy chế nhập cư hợp pháp hơn.

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói gì?

Thông qua Ủy ban Giám mục về Di dân, Luật nội an và Phát triển Nhân bản, các ngài cho rằng quy định này sẽ gây khó khăn cho các gia đình muốn đoàn tụ và khiến nhiều người đã nhập cư hợp pháp bị mất đi những nguồn hỗ trợ quan trọng như thực phẩm, nhà ở và các chương trình y tế.

Các gia đình đã định cư ở Hoa Kỳ nay sẽ phải đối mặt với quyết định quan trọng: nên hay không nên tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước mà họ vốn đủ điều kiện, vì một khi đã quyết định rồi thì thì họ có thể làm ảnh hưởng đến khả năng đoàn tụ và định cư cùng với thân nhân mình.

Các vị giám mục Hoa Kỳ nhắc lại rằng Hoa Kỳ vốn là đất nước dẫn đầu trong việc thực hiện và khuyến khích những nước khác giúp đỡ nhân đạo cho các nhóm người cần sự trợ giúp.

Cuối cùng, các ngài phản đối quy định mới này vì nó “bất hợp pháp, không công bằng và thiếu khôn ngoan”, gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người dễ bị tổn thương và các gia đình phải chạy trốn do bị bách hại. (Khánh Vinh, UBMVGĐ 16.08.2019)