Đức Thánh Cha: Chúa Giêsu xây dựng Giáo Hội dựa trên nền tảng đức tin

Đức Thánh Cha: Chúa Giêsu xây dựng Giáo Hội dựa trên nền tảng đức tin

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 24/08/2014, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ về trình thuật Tin Mừng diễn tả việc Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin Chúa Giêsu là "Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".

Chúa đã đáp lại lời tuyên xưng này bằng cách đặt tên cho Simon là “Phêrô”, nghĩa là "tảng đá." Nhưng, Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giêsu ban cho Simon tên này "không phải vì phẩm chất cá nhân của ông hoặc giá trị con người của ông, mà là vì giá trị của đức tin chân thật và vững chắc của ông, vốn xuất phát từ trời cao".

Đức tin của Simon là một ân ban từ Thiên Chúa Cha, một đức tin đáng tin cậy mà Chúa có thể xây dựng Giáo Hội của Ngài trên đó - cộng đoàn của Ngài là tất cả chúng ta. Chúa sáng lập Giáo Hội của Ngài dựa trên đức tin, trên mối tương quan với chính Ngài, mối tương quan yêu thương và tin tưởng. Khi Ngài bắt đầu xây dựng Giáo Hội của Ngài, Chúa Giêsu đã tìm kiếm một niềm tin vững chắc từ các môn đệ của Ngài - đó là lý do cho câu hỏi của Ngài trong Tin Mừng "các con nói Thầy là ai?"

Đức Thánh Cha giải thích thêm: "Sự việc xảy ra theo cách độc đáo nơi Thánh Phêrô cũng diễn ra nơi mọi Kitô hữu, những người phát triển một đức tin chân thành vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống". Đức Thánh Cha đặt ra câu hỏi: "Đức tin của anh chị em thì thế nào? Nó có là đức tin vững chắc như đá không? Hoặc như là cát, nghi ngờ, không rõ rệt, không tin tưởng?" Chúa đang tìm kiếm đức tin trong lòng chúng ta - không nhất thiết phải là một đức tin hoàn hảo, nhưng là một đức tin chân thật, chân thành. Khi Ngài tìm thấy nó, Chúa "cũng sẽ thấy trong chúng ta những tảng đá sống động mà Ngài đã xây dựng nên cộng đoàn của Ngài". Chúa Giêsu là đá tảng góc tường duy nhất, trong khi Phôrô là nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất Giáo Hội... nhưng, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người được rửa tội là được mời gọi để dâng lên Chúa Giêsu đức tin của mình, dù đơn sơ nhưng chân thành, để Ngài có thể tiếp tục xây dựng Giáo Hội của Ngài ở khắp mọi nơi trong thế giới ngày nay.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài suy niệm của ngài bằng cách nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho Thánh Phêrô: "Các con nói Thầy là ai?". Ngài nói rằng câu hỏi đó dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó ra sao? Chúng ta phải suy nghĩ về câu trả lời, nhưng hơn thế nữa, chúng ta cần phải cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, Ngài có thể cho chúng ta câu trả lời, Ngài có thể ban ơn cho chúng ta trả lời bằng trái tim chân thành. Đức Thánh Cha nói "đây là một tuyên xưng đức tin, đây là tín điều" - và Đức Thánh Cha, người Kế Vị Thánh Phêrô, đã lặp lại đức tin của Thánh Phêrô, ngài mời gọi các tín hữu cùng lặp lại ba lần lời tuyên xưng đức tin: "Thầy là Đấng Kitô, Con của Thiên Chúa Hằng Sống".

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô với hàng chục ngàn tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Nhân ngày Quốc khánh của Ukraine 24/8, Đức Thánh Cha nói rằng ngài "sát cánh cùng những người con trai và con gái của lòng khao khát hòa bình và an ninh, đang bị đe dọa bởi tình trạng căng thẳng và xung đột vẫn tiếp tục không suy giảm, gây ra biết bao đau khổ cho thường dân. Chúng ta hãy phó thác toàn bộ đất nước này cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria và hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân, gia đình họ và những người đang đau khổ".

Tạ Ân Phúc