Đôi nét giới thiệu về cộng đoàn Khôi Bình

Đôi nét giới thiệu về cộng đoàn Khôi Bình

 

ĐÔI NÉT GIỚI THIỆU VỀ CỘNG ĐOÀN KHÔI BÌNH

“Khôi Bình”, là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành, có tính cách tựa như gia đình, nhằm giáo dục và hướng dẫn người giáo dân sống đạo giữa đời, theo linh đạo do Cha Adolph Kolping khởi xướng.

Khôi Bình Việt Nam được Linh mục Robert Henrich, linh giám Khôi Bình giáo phận Freiburg, Đức, thành lập năm 1990, và đã được Hội đồng Giám Mục Việt Nam chính thức công nhận ngày 25 tháng 11 năm 2002.

Khôi Bình Việt Nam có tên gọi chính thức là “CỘNG ĐOÀN KHÔI BÌNH VIỆT NAM”. Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam bao gồm nhiều Gia đình ở nhiều cấp độ khác nhau. Các Gia đình Khôi Bình ở cấp dưới là thành viên của Gia đình Khôi Bình ở cấp cao hơn, theo cơ cấu như sau:
- Gia đình Khôi Bình giáo xứ,
- Gia đình Khôi Bình giáo phận, 
- Gia đình Khôi Bình Việt Nam

Mục tiêu và hoạt động

Dựa vào Cương Lĩnh của Linh đạo Khôi Bình, các Gia đình Khôi Bình tập trung vào 3 điểm sau đây:
1/ Giúp các thành viên sống đời Kitô hữu gương mẫu trong cuộc sống, nghề nghiệp và hôn nhân gia đình;
2/ Đáp ứng các nhu cầu của các thành viên và của xã hội;
3/ Thăng tiến thiện ích chung theo tinh thần Kitô giáo, thông qua việc thúc đẩy các thành viên, cá nhân và gia đình Khôi Bình, cộng tác vào việc canh tân một xã hội nhân bản hơn.

Gia nhập

1/ Để gia nhập Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam, đương sự phải hội đủ các điều kiện sau đây
- là tín hữu thuộc Giáo hội Công giáo, không phân biệt thành phần, lứa tuổi, giới tính;
- tự nguyện chấp nhận những mục tiêu, đường hướng hoạt động và các nghĩa vụ của Cộng đoàn Khôi Bình Việt nam ; chưa dấn thân theo một linh đạo nào khác, hoặc nếu có thì phải xem Linh đạo Khôi Bình là chính yếu;
- được Ban Quản gia Khôi Bình giáo xứ chấp nhận.

2/ Khi chính thức gia nhập Gia đình Khôi Bình giáo xứ, thành viên mới sẽ đương nhiên trở thành thành viên của Khôi Bình Quốc tế.