Đôi nét giới thiệu về CỘNG ĐOÀN GIA ĐÌNH CHÚA

Đôi nét giới thiệu về CỘNG ĐOÀN GIA ĐÌNH CHÚA

 

Đôi nét giới thiệu về
CỘNG ĐOÀN GIA ĐÌNH CHÚA
                          
I. ĐOÀN SỦNG

Đoàn sủng của cộng đoàn Gia Đình Chúa được bắt nguồn từ:

-         An sủng hiệp nhất tuôn trào từ Thiên Chúa Ba Ngôi

“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8). Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Sách St 2,23 cho thấy gia đình nhân loại đầu tiên đã sống trong tình yêu thương hiệp nhất với nhau: “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”. Mặc dù con người sa ngã, Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương và đồng hành với gia đình nhân loại. Qua các ngôn sứ, Thiên Chúa không ngừng quan phòng, mời gọi, dẫn dắt muôn loài thọ tạo hướng đến cùng đích duy nhất: chính Ngài.
Vào thời cánh chung, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong một Gia Đình Thánh. Từ Nước và Máu của Đức Giêsu Kitô tuôn đổ trên thập giá, Người thánh hiến và nuôi sống mọi người. Nhờ Người và trong Người, với ân sủng Chúa Thánh Thần, mọi tín hữu đều được có chung một dòng máu Chúa Kitô, đều được trở nên anh chị em với nhau trong cùng một Gia Đình Chúa, được nên Một với nhau trong Thiên Chúa Tình Yêu (x. Ga 17,20-21).

-         Huấn lệnh của Chúa Giêsu

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”(Lc 8,21).
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12).

-         Gương mẫu Thánh Gia

Thánh Gia – Thánh Giuse, Mẹ Maria, Đức Giêsu - đã sống tinh thần khó nghèo, khiêm hạ; luôn cầu nguyện, tin cậy, phó thác hoàn toàn trong tay Chúa quan phòng; luôn lắng nghe, nhận biết ý Thiên Chúa, suy niệm trong lòng và thực hành theo ý Ngài.

“Nơi gia đình ấy, do ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, Con Thiên Chúa đã sống ẩn dật nhiều năm tháng. Thế nên gia đình ấy là nguyên mẫu và là tấm gương cho mọi gia đình Kitô hữu” (Đức Gioan Phaolô II, Familiaris Consortio, số 86).

Trước lúc sinh thì, Chúa Giêsu đã đặt nhân loại trong tay Mẹ Maria: “Này là con của Bà”, và ban tặng người Mẹ dấu yêu cho nhân loại: “Đây là Mẹ của anh” (x. Ga 19,27). Bởi thế, mọi người đều cùng có một người Mẹ trần thế thiêng liêng. Mẹ nhân loại vẫn hằng dâng các con cái của Mẹ cho Thiên Chúa. Nhờ Chúa Thánh Thần, các con của Mẹ được hiệp nhất với Chúa Giêsu, được thân thưa với Thiên Chúa là Cha: “Lạy Cha chúng con…” (Kinh Lạy Cha).  

-   Lời mời gọi của Hội Thánh

      “Lấy tình Cha săn sóc mọi người, Thiên Chúa đã muốn rằng tất cả mọi người phải làm thành một gia đình và đối xử với nhau bằng tình huynh đệ” (CĐ VTC II, MV, số 24)

-   Truyền thống của dân tộc.

Tục ngữ Việt nam có câu “Thương người như thể thương thân”. Vì cùng được sinh ra từ một “bọc trứng”, mọi người dân Việt đều coi nhau như anh chị em một nhà, cư xử với nhau trong tình đồng bào.Văn hóa gia đình truyền thống của người Việt có tính kết cấu bền vững và thiêng liêng. Nét văn hóa này đã in sâu, thấm đẫm trong tâm thức của từng người dân Việt. 
Từ những cảm nghiệm thiêng liêng về các căn nguyên trên, dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, năm 1975, một số Kitô hữu Việt Nam đã liên kết sống với nhau thành một Cộng đoàn Gia Đình Chúa. Cộng đoàn này trở thành trường học tập và thực hành sống yêu thương: cùng nhau dâng mình cho Chúa và chia sẻ cho nhau ân sủng Tình Yêu tuôn đổ từ Thiên Chúa Ba Ngôi.

II. LINH ĐẠO

Cộng đoàn Gia Đình Chúa là cộng đoàn thể hiện lối sống đạo và loan báo Tin Mừng nơi mỗi gia đình, nơi từng nhóm nhỏ – mỗi nhóm nhỏ được gọi là “Gia đình thiêng liêng”. Các Gia đình thiêng liêng liên kết hiệp nhất với nhau trong cùng một mục đích, một đời sống linh đạo Gia Đình Chúa.

Mục đích:

“NÊN THÁNH QUA ƠN GỌI GIA ĐÌNH”

Đường hướng thiêng liêng (Linh đạo)

“SỐNG VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC SỐNG VỚI CHÚA LÀ CHA, VỚI NHAU VÀ VỚI MỌI NGƯỜI LÀ ANH CHỊ EM CON CHA TRÊN TRỜI, THEO TIN MỪNG CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ”.

Nền tảng của đời sống linh đạo:
- Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô.
- Công đồng Vaticano II.
- Giáo huấn của Giáo Hội (Tông huấn Kitô hữu giáo dân; Tông huấn Đời Sống Gia Đình của ĐGH. G.P. II).
- Khuôn mẫu Thánh Gia Nagiarét.

IV. TỔ CHỨC VÀ HỌAT ĐỘNG

* Phương thức tổ chức

Cùng với Cha linh hướng, Ban Phục Vụ cộng đoàn Gia Đình Chúa - anh chị em Vị Tha, Bác Ai, Từ Bi - luôn củng cố và phát triển cộng đoàn Gia Đình Chúa ở các nơi được giáo quyền sở tại cho phép và hỗ trợ: liên kết các gia đình Kitô hữu thành những nhóm nhỏ, sống Tình Gia Đình Chúa; cùng giúp nhau sống linh đạo Gia Đình Chúa noi theo gương chứng nhân của Cộng đoàn tiên khởi (x. Cv 2,42-46) để thánh hóa bản thân và canh tân đời sống gia đình ruột thịt. Phương thức thực hiện:

- Xây dựng và phát triển Cộng đoàn Gia Đình Chúa trên các Giáo phận: liên kết từ 10-12 hộ gia đình Kitô hữu (cặp vợ chồng) thành một cộng đoàn Gia Đình Chúa cơ bản.

- Con cháu của các anh chị em trong Gia Đình Chúa cũng được liên kết với nhau thành các Gia đình thiêng liêng trẻ.

- Ngoài ra còn có các cháu mồ côi, những người khuyết tật theo hoàn cảnh riêng cũng được liên kết, sống thành Gia đình thiêng liêng. Họ tự vươn lên khẳng định chính mình và giúp nhau sống Tin Mừng.

Hiện cộng đoàn Gia Đình Chúa có khoảng 1.100 thành viên sinh hoạt ở các giáo phận : TP.HCM, Đà lạt, Xuân lộc,Bà rịa,Phan thiết.

* Hoạt động
Cứ mỗi tuần hoặc 2 tuần một lần, mỗi Gia đình thiêng liêng họp nhau lại để chia sẻ Lời Chúa và đời sống ơn phước của mỗi thành viên. Mọi người trong Gia đình cùng hiệp thông với nhau trong lời ca ngợi chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa, giúp nhau sống Lời Chúa một cách triệt để hơn, nhất là thể hiện đức ái Kitô hữu với nhau và với mọi người.

Để có sự gắn bó mật thiết giữa Gia đình ruột thịt và Gia đình thiêng liêng, các buổi sinh hoạt cầu nguyện thường được tổ chức luân phiên tại tư gia của mỗi thành viên trong Gia đình thiêng liêng. Việc thăm viếng gia đình ruột thịt của nhau là một hoạt động thiết yếu của Cộng đoàn Gia Đình Chúa. Qua việc thăm viếng, chia sẻ đời sống tinh thần ,vật chất cho nhau, mỗi người sẽ dần cảm nhận được gia đình ruột thịt của người khác cũng chính là gia đình ruột thịt thiêng liêng của mình.

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần - kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và hiệp thông với nhau - Ban Phục Vụ cộng đoàn Gia Đình Chúa hằng năm tổ chức:  
- Các đợt tĩnh tâm cho các cặp vợ chồng, cho từng cụm Gia đình thiêng liêng, cho giới trẻ là con cái của các bác trong Gia Đình Chúa.
- Các lớp trau dồi nhân bản, nâng cao về giáo lý, học hỏi đào sâu Lời Chúa theo nhu cầu từng miền.
- Các khóa huấn luyện đào tạo những anh chị em có thiện chí phục vụ, truyền giáo và sống theo linh đạo Gia Đình Chúa.

* Các hoạt động khác
- Tham gia mục vụ tư vấn Hôn nhân gia đình.
- Cộng tác với các Giáo xứ tổ chức lớp giáo lý Hôn nhân và Dự tòng.

* Dự phóng tương lai

Nâng cao đời sống cầu nguyện: Ở lại với Chúa Giêsu, kết hợp mật thiết với Người, để Người sai đi sống chứng nhân Tin Mừng (x. Mc 3,14).

Chú tâm vào việc mục vụ cho các gia đình trẻ: Trong hoàn cảnh hiện nay, ngày càng có nhiều cám dỗ, cạm bẫy làm phương hại đến giá trị luân lý gia đình, làm tổn thương đời sống hiệp nhất tự nhiên và siêu nhiên trong gia đình, thì việc mục vụ gia đình của Hội Thánh ngày càng trở nên khẩn thiết hơn, ưu tiên hơn, “vì chắc chắn trong tương lai, việc loan báo Tin mừng phần lớn tuỳ thuộc nơi Hội Thánh tại gia đình”. ( Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Diễn văn tại Đại Hội Giám Mục nam Mỹ, khoá 3, ngày 28-1-1979; x. FC, 65).

Dấn thân mục vụ Gia Đình Chúa tại các vùng sâu, vùng xa. (2 giáo điểm thuộc địa phận Phan thiết)
 
V. CÁC CHI TIẾT KHÁC

* Cộng đoàn Gia Đình Chúa được Giáo Hội Việt Nam chính thức công nhận
- Ngày 11/12/2002, Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chính thức giới thiệu Cộng đòan Gia Đình Chúa trong Tổng Giáo phận Tp. HCM.
- Ngày 12/12/2002 Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức công nhận Cộng đoàn Gia Đình Chúa là một cộng đoàn Công giáo tiến hành, hoạt động với mục đích thăng tiến các gia đình Kitô hữu.