Đôi nét giới thiệu chương trình thăng tiến Hôn nhân gia đình

Đôi nét giới thiệu chương trình thăng tiến Hôn nhân gia đình

 

ĐÔI NÉT GIỚI THIỆU
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 
A. CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH (CT/TTHNGĐ) LÀ GÌ ?

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình , là một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, hoạt động Tông đồ trong môi trường gia đình, nhằm đáp ứng phần nào về đường hướng Mục Vụ Gia Đình của Giáo Hội. Đặc biệt cho các Gia đình Công Giáo Việt Nam. Vì Chương Trình TTHNGĐ thích hợp với tâm lý, tình cảm và văn hóa của người Việt Nam, Chương Trình không những chỉ giúp các đôi hôn nhân hiểu biết và phát triển sự liên hệ vợ chồng trong đời sống hôn nhân, nhưng còn nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái cùng phương pháp giáo dục chúng trong môi trường xã hội mới. Cũng như sự liên hệ giữa dòng tộc, ông bà, cha mẹ, anh chị em và con cháu . Sự liên hệ với tha nhân, nhất là với Cộng Đồng Dân Chúa qua việc phục vụ theo tinh thần “Hồn Tông Đồ Song Đôi”... 

 
B. DANH XƯNG CỦA CT/TTHNGĐ.

Danh xưng của đoàn thể này là “Chương Trình” chứ không phải Phong Trào, như ấn định ở điều I của Nội Quy : “Đoàn Thể Công-Giáo Tiến-Hành này lấy danh xưng là CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH”.

Vậy cần biết Phong Trào khác với Chương Trình.

Hai sinh hoạt này khác nhau ít là hai điều: Trước tiên Phong Trào thường đáp ứng nhu cầu của một thời đại nào đó, như luồng gió trào qua. Gió có thể thật mạnh. Nếu là PhongTrào thì có khi lên rất cao, đáp ứng nhu cầu thật khẩn thiết.

Còn Chương Trình thường đáp ứng nhu cầu trường kỳ, như nước chảy liên tục thì mới thành sông hồ. Thí dụ liên tục cần phát triển đời sống gia đình, dầu không trau dồi thì gia đình vốn có sẵn, cũng như không cắt tỉa thì cây rừng vốn xum xuê nhưng là rừng hoang dại.

Khác biệt thứ hai là Phong Trào thường chỉ cần ghi danh, hoặc huấn luyện một lần; rồi thì ít đặt việc huấn luyện liên tục. Nếu có huấn luyện thì bước sau không nhất thiết phải dựa trên bước trước.

Còn Chương Trình là thang nhiều nấc, tiệm tiến nhưng cần phải tiến, cũng như các chương trình học vấn (cần học từ lớp 1 rồi mới lên lớp 2…), nếu không dự Khóa Căn Bản thì không dự được các Khóa kế tiếp, nhất là Khóa Tu-Nguyền. Hoặc nếu dự thì có khó khăn vì xa lạ với những thói quen trong Chương Trình, nhất là có nhiều nội dung không nhắc lại nữa.

Chương Trình TTHNGĐ là một huấn luyện liên tục , nên Chương Trình TTHNGĐ có nhiều loại Khóa như : Khóa Căn bản, Khóa Tu-Nguyền, Khóa Tâm lý Linh-Trợ, Khóa Huấn Luyện Cán Bộ Tông-Đồ, Tỉnh Tâm Song-Nguyền, Tỉnh Huấn Gia Đình...