Có Sự Tương Ứng Giữa Khủng Hoảng Đức Tin Và Khủng Hoảng Hôn Nhân

Có Sự Tương Ứng Giữa Khủng Hoảng Đức Tin Và Khủng Hoảng Hôn Nhân

Trong bài giảng khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục về tân Phúc Âm hóa để truyền đạt đức tin Kitô giáo, ngày 7/10/2012, tại quảng trường thánh Phêrô ở Rôma, đức Bênêđictô XVI đã khẳng định có một sự tương ứng rõ ràng giữa khủng hoảng đức tin và khủng hoảng hôn nhân. Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự lo ngại của mình khi đối diện với thực tại đau buồn của nhiều cuộc hôn nhân, thật bất hạnh, kết thúc tồi tệ.

Đối với Đức Thánh Cha, hôn nhân, tự nó, là một Phúc Âm, một Tin Mừng cho thế giới hôm nay, cách riêng cho thế giới phi kitô hóa. Sự kết hiệp giữa người nam và người nữ, sự kiện trở thành « một xương một thịt » trong tình yêu phong nhiêu và bất khả phân ly, là một dấu nói về Thiên Chúa cách mạnh mẽ và hùng hồn đối với thời đại chúng ta, vì, thật bất hạnh, vì những lý do khác nhau, hôn nhân đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu xa ngay trong các vùng được Phúc Âm hóa xưa. Và đó không phải là một sự ngẫu nhiên.

Xét như là sự kết hiệp tình yêu chung thủy và bất khả phân ly, hôn nhân được xây dựng trên ân sủng đến từ Thiên Chúa. Và, như Giáo Hội khẳng định và làm chứng từ lâu, hôn nhân được mời gọi trở nên không chỉ đối tượng, nhưng còn là chủ thể của việc tân Phúc Âm hóa.

Tý Linh

Theo Radio Vatican