CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG HUẤN GIA TRƯỞNG VÀ HIỀN MẪU ỦY BAN GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG HUẤN  GIA TRƯỞNG VÀ HIỀN MẪU  ỦY BAN GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

 

Uỷ Ban Gia Đình

Giáo Phận Long Xuyên

Số : 08/ UBGĐ

CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG HUẤN

GIA TRƯỞNG VÀ HIỀN MẪU

ỦY BAN GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

(Từ ngày 16 đến 25.07.2012)

 

          Thời gian : Từ 7g 00 – 16g00.

Thứ Hai, ngày 16.07.2012 :    Hạt Long Xuyên, tại gx Năng Gù.

Thứ Ba, ngày 17.07.2012 :     Hạt Châu Đốc, tại gx Châu Đốc.

Thứ Tư, ngày 18.07.2012 :     Hạt Chợ Mới, tại gx Cần Thay.

Thứ Năm, ngày 19.07.2012 :  Hạt Vĩnh An + Vĩnh Thạnh, tại gx Thạnh An.

Thứ Hai, ngày 23.07.2012 :    Hạt Tân Hiệp + Tân Thạnh, tại gx Đài Đức Mẹ.

Thứ Ba, ngày 24.07.2012 :     Hạt Rạch Giá, tại gx Mông Thọ.

Thứ Tư, ngày 25.07.2012 :     Hạt Hà Tiên, tại gx Kiên Lương.

 

 

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

7g00-7g45

Đón tiếp, ghi danh, nhận tài liệu, tập hát

Cha phụ trách hạt, Ban Liên lạc, các cha quản trò.

7g45-7g55

Chào Cha Quản Hạt và Quí Cha Ủy Ban

Cha phụ trách hạt

8g00-8g40

Thuyết trình đề tài 01 : Hội chứng bỏ học giáo lý.

Cha Hiêrônimô Phạm Văn Thành

8g40-9g00

Giải lao

Các cha quản trò.

9g00-9g45

Thuyết trình, đề tài 02 : Gia đình và Thánh Lễ mỗi ngày

Cha Đaminh Phạm Khắc Bạo

9g45- 10g00

Giải lao.

 

10g00-10g45

Đề tài 03 : Ánh Sáng và bóng tối nơi gia đình ngày nay.

Cha Vinh Sơn Vũ Duy Nghiệm

10g45-11g00

Giải lao,

 

11g00

Viếng Chúa, cơm trưa, nghỉ trưa

Cha phụ trách hạt

12g30-13g00

Tập họp và sinh hoạt

Các cha quản trò.

13g00

Chia sẻ 03 đề tài thảo luận

Cha thư ký Ủy Ban

14g00

Tập hát và xưng tội

Quí cha

15g00

Thánh lễ

Cha Quản Hạt và Quí Cha.

15g45

Cám ơn và chào từ biệt

Cha phụ trách hạt

 


Tm. Ủy Ban Gia Đình

Trưởng ban

Lm. Bênêđictô Bùi Đức Hiền