Chương trình nghi lễ Vu Qui - Tân Hôn

Chương trình nghi lễ Vu Qui - Tân Hôn

 

CHƯƠNG TRÌNH NGHI LỄ VU QUI – TÂN HÔN

Trong thi gian gđây, có mt số độc gi gi thư v xin tr li mt s câu hi liên quan đến th tc, l nghi đạđời, nghi thc c hành bí tích hôn nhân. Chúng tôi đãtr li chung bng cách cho đăng nhng bài liên quan đến vđề... Hôm nay xin gii thiu mt CHƯƠNG TRÌNH NGHI L VU QUI – TÂN HƠN, để quí v tham kho, tùy nghi s dng, thay đổi min sao cho phù hp vi phong tđịa phương.
BBT
---------------------------------------------------
 
LƯU Ý :

- Đại diện nhà trai cần gặp gỡ nhà gái trước, trao đổi trước các chi tiết nội dung chương trình nghi lễ sẽ diễn ra tại đàng trai và đàng gái.

- Các gia đình Kitô hữu nên tránh thủ tục thách cưới, tránh đòi hỏi quá mức, tránh hình thức kiêu sa.

A. TẠI NHÀ GÁI

Chương trình được tiến hành như sau:

1. Khi họ nhà trai đến, nhà gái mời vào. Nhà trai đặt sính lễ lên các bàn dọn sẵn.

2. Nhà gái mời mọi người yên vị, đại diện nhà gái chào mừng nhà trai.

3. Đại diện nhà trai ngỏ lời và trình sính lễ rồi giới thiệu họ nhà trai: hướng dẫn nhà gái “mở quả”, và trình bày ý nghĩa lễ vật gồm có : trầu cau, bánh ngọt, cặp rượu đào, mâm ngũ quả (trái cây), nữ trang...

4. Nhà gái ngỏ lời… , đón nhận lễ vật và cho cô dâu ra chào nhà trai.

5. Kinh nguyện tạ ơn Thiên Chúa. Mời mọi người đứng và hướng về bàn thờ . Người hướng dẫn nói đôi lời:

Thiên Chúa là nguồn mọi tình phụ tử trên trời dưới đất. Nhờ Người mà chúng ta có cha có mẹ, ông bà tổ tiên. Vậy giờ đây, kính xin mọi người hợp ý với hai cháu dâng lên Thiên Chúa lòng cảm tạ tri ân.

- Hai cháu hãy tiến đến bàn thờ Chúa, thắp hương và dâng lời cảm tạ.
 
- Dấu Thánh Giá, hát Kinh Chúa Thánh Thần, đọc kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh, hát một bài về Đức Mẹ.

- Gia trưởng hoặc vị đại diện dâng lời cầu nguyện: …

- Cô dâu chú rể xá 3 lần trước bàn thờ rồi cắm hương.

6. Kính nhớ tổ tiên

- Gia trưởng hoặc vị đại diện nói ít lời phù hợp với ý nghĩa

- Cô dâu chú rể nói vài lời (chẳng hạn) : Chúng con xin dâng nén hương tỏ lòng thành kính và biết ơn Ông bà Tổ tiên. Xin phù hộ cho tình yêu chúng con… 
 
- Xá 1 lần rồi cắm hương. Hát “Cầu cho cha mẹ” hoặc bài “Uống nước nhớ nguồn”

7. Cô dâu cám ơn cha mẹ… (Trao kỷ vật nếu có). Cha mẹ đáp lời và chúc lành cho các con .

8. Tiệc trà

9. Nhà trai xin dâu

10. Nhà gái đáp từ

Lưu ý :

Hồi quả (lại quả): nhà gái chia lại phần sính lễ của nhà trai chia cho bà con thân tộc. Phần hồi quả đặt giữa bàn, không đậy khăn, nắp (nếu đậy khăn, nắp, người ta hiểu lầm là trả lễ).

- Nhà gái đích thân mang ra xe của họ nhà trai (không đem phần hồi quả vào lúc khác, hiểu lầm là trả lễ).
 

B.   TẠI NHÀ TRAI (rước dâu về)

1. Giới thiệu cô dâu và họ nhà gái cho quý khách hiện diện và có đôi lời chào mừng, trình bầy lý do.

2. Kinh nguyện Tạ ơn Thiên Chúa

- Mọi người hướng về bàn thờ. Cô dâu và chú rể đến trước bàn thờ.

- Dấu Thánh Giá, hát kinh Chúa Thánh Thần

- Gia trưởng hoặc vị đại diện nói ít lời:

Kính lạy Thiên Chúa là Cha chung và là gia chủ chúng con,

Kính trình ông bà tổ tiên,

Kính thưa quý vị họ nhà gái và quý bà con thân thuộc xa gần.

Hôm nay, gia tộc chúng con rất vui mừng đi đón một người con về làm con trong gia đình này. Vậy chúng con xin trình diện đôi vợ chồng mới lên Chúa và các bậc tổ tiên. Xin Chúa thương chúc lành, xin các bậc tổ tiên chứng giám, xin bà con thân thuộc cùng hợp lời cầu nguyện cho đôi trẻ được sắt cầm hòa hợp, trăm năm hạnh phúc.

- Cô dâu chú rể châm lửa hai cây đèn ở trước bàn thờ, nhận hương, xá đều 3 vái rồi cắm hương.

- Kinh nguyện tạ ơn : Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh.

- Gia trưởng hoặc vị đại diện dâng lời cầu nguyện ……

- Hát một bài về Đức Mẹ

3. Kính nhớ ông bà tổ tiên

- Người hướng dẫn nói ít lời hợp ý nghĩa.

- Cô dâu chú rể thinh lặng ít phút tưởng nhớ rồi lạy ông bà tổ tiên (thắp hương xá 1 lần rồi cắm hương).

- Có thể hát bài “Cầu cho cha mẹ”.

4. Cám ơn cha mẹ

- Người hướng dẫn nói ít lời hợp ý nghĩa.

- Cô dâu chú rể thưa với cha mẹ đôi lời bầy tỏ tâm tình biết ơn.

- Xá 1 lần. Rồi cha mẹ chúc lành cho các con rồi đáp lời.

- Hát bài: “Hồng ân Thiên Chúa bao la” hoặc “Đến muôn đời”

5. Đến nhà thờ cử hành hôn lễ

6. Tiệc mừng…..

7. Đôi lời giã từ của họ nhà gái

8. Đại diện họ nhà trai đáp lời: Chào họ nhà gái. Cám ơn quý khách.