Achentina: Trì hoãn việc rửa tội cho con cái cho thấy thiếu tình yêu thương

Achentina: Trì hoãn việc rửa tội cho con cái cho thấy thiếu tình yêu thương

 

ACHENTINA : TRÌ HOÃN VIỆC RỬA TỘI CHO CON CÁI CHO THẤY THIẾU TÌNH YÊU THƯƠNG

(CAN 09.07) Đức TGM Hwctor Aguer, giáo phận La Plata, kêu gọi các bậc phụ huynh đừng để rơi vào sai lầm và tội ngăn không cho con cái chịu bí tích Thánh Tẩy, dưới lập luận sai lầm là để chúng tự quyết định có muốn làm Kitô hữu hay không khi chúng lớn khôn. Đức TGM nói trong chương trình “Những Chìa Khóa Mở Ra Một Thế Giới Tốt Đẹp Hơn” : “Đây không chỉ là một sai lầm, nhưng tôi dám chắc đây cũng là một tội, một sự thiếu đạo đức và tình yêu thương đối với con cái của họ, mà vì chúng họ chăm sóc lo lắng nhưng lại làm lấy mất đi món quà vĩ đại nhất trong các tặng vật Chúa ban: họ lấy đi của con cái chính Thiên Chúa. Ngài lưu ý rằng sai lầm nầy rất thường thấy ngay cả với những người có giáo dục tốt, và “hoàn toàn ngược với giáo huấn và kỹ luật của Hội Thánh”. Ngài cảnh cáo : “ Họ áp đặt hằng đống thứ lên con cái, nhưng lại lấy đi của chúng quà tặng đức tin và ân sủng của Chúa trong những năm tháng mang tính quyết định trong việc hình thành nhân cách của chúng”. Ngài nhấn mạnh rằng bí tích Thánh Tẩy vẫn còn được đánh giá cao ở Achentina, nhưng ngoài vấn đề một số người trì hoãn phép rửa cho tới tuổi trưởng thành, thì cũng có những vấn đề khác như là chọn những tên rửa tội ngoại giáo, cổ sơ hoặc kỳ dị. Ngài thúc giục người dân Achentina đừng để cho đức tin trở nên chỉ còn là một khía cạnh văn hoá trong cuộc sống, nhưng phải mặc lấy vẻ đẹp của bí tích Thánh Tẩy.

(BTGH)