ĐỨC GIÁO HOÀNG FRACIS NÓI VỀ PHƯƠNG PHÁP RỤNG TRỨNG BILLINGS

Đức Giáo Hoàng nói về Phương pháp rụng trứng Billings  phổ biến nhất của các phương pháp kế hoạch hóa gia đình thành công!

- Khi một phóng viên hỏi Giáo hoàng Francis về kiểm soát sinh trong một cuộc họp báo ngẫu hứng trên chiếc máy bay của Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng Francis cho biết biện pháp tránh thai không phải là câu trả lời, mà là "làm cha mẹ có trách nhiệm." Ông giải thích nó với các từ đồ họa"

Đức Giáo Hoàng FRANCIS

"Một số người nghĩ rằng, tha biểu hiện của tôi, mà để người Công giáo tốt họ phải như thỏ. Không! Làm cha mẹ có trách nhiệm! "

Làm cha mẹ có trách nhiệm, có nghĩa là các cặp vợ chồng Công Giáo, trong lương tâm tốt nên quyết định có bao nhiêu con mà họ có thể hơn lên. Qua lời nói của mình, Đức Giáo Hoàng đã bảo vệ các phương pháp kế hoạch tự nhiên. Một phương pháp phổ biến nhất được gọi là Phương pháp rụng trứng Billings . 

 

Video: 

Các tin đã đưa ngày