Nhân sự

  • Chúng tôi cũng có vết thương. Đây là một vết thương cũng không nhỏ so với vết thương về thể lý và tâm lý nơi các nạn nhân. Vết thương của chúng tôi không chỉ nhức nhối sâu thẳm, nhưng còn trên bình diện rộng nữa, đặc biệt vết thương đang âm ỉ nơi những Hội Thánh của các quốc gia phát triển như Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Đại Dương. Vết thương chúng tôi đau đớn nhất, là không những đối diện với sự khủng hoảng đức tin nơi các tín hữu, nhưng mà là khủng hoảng sự tín nhiệm đang lan tràn vào hàng giáo phẩm.

  • QUI CHẾ VỀ SỰ HỢP TÁC CỦA GIÁO DÂN VỚI THỪA TÁC VỤ LINH MỤC

  • Để có thể kết nối với các “máy con” là mọi thành phần trong cộng đoàn dân Chúa cách có hiệu quả và vững bền hơn, người linh mục cần có “bộ xử lý” và “đường dẫn” tốt để khỏi bị “kẹt mạng”. Tương quan kết nối giữa linh mục với cộng đoàn dân Chúa cũng phải không ngừng được “nâng cấp” thường xuyên cho phù hợp với tiến bộ khoa học và sự phát triển nhanh chóng của thời đại thông tin cũng như sự phát triển dân trí. Nói cách khác, để máy chủ là “Alter Christus” không bị lỗi thời, người linh mục cần luôn cập nhật cho mình những đức tính tốt làm cho mạng luôn chạy với “tốc độ cao”, nó cũng là chương trình chống “vi-rút” gây chia rẽ, bè phái trong cộng đoàn. Hai “File hệ thống” chủ đạo cần được cập nhật thường xuyên là đời sống khó nghèo và đời sống khiêm nhường phục vụ.

  • Giáo hội ngày càng khám phá ra sự phong phú vô giá của hàng phó tế vĩnh viễn. Khi các Giám mục đến Bộ Giáo sĩ vào dịp các ngài đi “ad limina”, chủ đề về hàng phó tế thường là một trong số các chủ đề được đề cập đến và các Giám mục nói chung rất hài lòng và tràn trề hy vọng về anh em là các phó tế vĩnh viễn. Và điều này đem lại cho tất cả chúng tôi niềm vui tràn ngập. Giáo hội cám ơn anh em và nhìn nhận sự dâng hiến và phẩm chất của sự dấn thân của anh em trong thừa tác vụ. Giáo hội cũng muốn khuyến khích anh em trên con đường thánh hóa bản thân, đời sống cầu nguyện và nền đạo đức của chức vụ phó tế. Điều Đức Thánh Cha nói với các linh mục nhân dịp Năm Linh mục cũng có thể được áp dụng cho anh em: cần phải “khuyến khích các linh mục trong nỗ lực vươn tới sự hoàn thiện - vốn là nền tảng cho những hiệu quả của thừa tác vụ linh mục” (Diễn từ ngày 16.3.2009).

  • Nhân dịp Thánh Bộ Giáo Dục Công giáo công bố « Những định hướng cho việc sử dụng các khả năng chuyên môn tâm lý học trong việc tiếp nhận và đào tạo các ứng sinh cho chức linh mục » (x. Zenit 30.10.2008), ĐGM Tony Anatrella, nhà phân tâm học và chuyên gia về bệnh học tâm thần xã hội, rất muốn giải thích những lợi ích được mong đợi từ cái mà ngài gọi là định khung lại việc sử dụng tâm lý học và sự can thiệp của các nhà tâm lý học bên cạnh các nhà đào tạo và các chủng sinh ».

Trang

Subscribe to Nhân sự