Vai trò chính trị xã hội

  • “Hiện nay đức tin, đức cậy đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.” (1Cor 13.13). Ba NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN TIN – CẬY – MẾN là xuất phát điểm và điểm quy hướng mọi cuộc sống Kitô hữu. Với BỘ TAM TÔNG THƯ của Người, – DEUS CARITAS EST (12.2005); SPE SALVE (11.2007) và CARITAS IN VERITATE (07.2009), nhất là Tông Thư gần đây nhất này, Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã vạch ra những gì con người thiếu và cần, cũng chính là những nguyên nhân khiến con người bị tha hóa và xã hội đầy tràn bất công, bạo lực, sa đoạ. BẢY NGUYÊN TẮC của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo luôn bắt nguồn, triển khai ,phân tích, xoay quanh trục ba nhân đức đối thần và quy về ba nhân đức ấy.

  • Thông điệp gồm 79 số, được chia thành 6 chương

  • Nelson Mandela là một trong số ít người nổi danh nhất trên thế giới ngày nay mà đặc biệt xuất thân từ lục địa Phi châu. Năm nay đã vào tuổi 93, ông bắt đầu suy yếu nhiều, nhưng cuộc đời ngọai hạng của ông thật ít có người đương thời nào mà lại có thể sánh kịp được.

Subscribe to Vai trò chính trị xã hội