Người Cha - Người Chồng

  • Người cha: Học cách lắng nghe con cái

    Với vai trò là một người cha, khi con bạn trò chuyện, bạn có lắng nghe chúng không? Bạn có để tai nghe đấy, nhưng bạn có dành thời gian chú ý không? Bạn có lắng nghe thực sự chúng đang nói gì không?

Trang

Subscribe to Người Cha - Người Chồng