Phụ nữ - Người Mẹ

  • Cuộc sống có nghĩa là một trái tim biết đập và một bộ não biết hoạt động, và cuộc sống cũng có thể hiểu là một ơn thánh hóa.

Trang

Subscribe to Phụ nữ - Người Mẹ