Giáo Hội tại gia

  • ...."Có gì đâu! Cứ khen nhiều vào"...

  • Chỉ có một tinh thần hy sinh cao cả mới giúp gìn giữ được và kiện toàn được sự hiệp thông trong gia đình.

  • "Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả"

  • Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ban hành Tông Huấn Familiaris Consortio, chúng tôi gồm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đại điện cho các giáo phận đã tham dự cuộc Hội Thảo trong hai ngày 17-18/11/2011 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, thuộc Giáo phận Đà Nẵng, để cùng nhau học hỏi về Tài Liệu rất quý giá của Chân Phước Gioan Phaolô II.

  • GIA ĐÌNH là một cộng đoàn các cá nhân được liên kết với nhau bằng quan hệ thân thích. Gia đình có tính cách pháp nhân, có một cư sở và một gia tài chung. Gia đình tạo nên giữa các thành viên một nghĩa vụ liên đới có tính cách pháp lý về mặt tinh thần và vật chất. Sự liên đới này nhằm bảo vệ các thành viên trong gia đình và tạo thuận lợi cho sự phát triển của từng cá nhân trên hai phương diện thể lý và cảm tính.

  • Việc làm và tình yêu trong đời sống con người là hai yếu tố góp phần xây dựng con ngưòi cùng xã hội. Nhưng hai hình ảnh này theo lý luận phân tích lại như đi ngược chiều nhau.

  • Ðại Lễ Giáng Sinh đối với người Tây Phương nói chung và đối với người Ðức nói riêng là một Ðại Lễ có tinh cách gia đình quan trọng nhất trong năm.

  • Tháng 6 hằng năm được phụng vụ dành riêng cho việc kính thờ Trái Tim Chúa Giêsu.

  • Tuy đi viếng mộ thánh Phêrô và đang đứng bên mộ thánh nhân, người đã qua đời cách đây 2000 năm, nhưng tôi không cảm thấy có chút xa cách nào. Vì tôi không có cảm tưởng đứng bên mộ một người đã chết, nhưng đang đứng bên cạnh một người sống động, hiện diện mãnh liệt giữa chúng ta. Tôi cảm thấy ngài thật gần gũi.

Trang

Subscribe to Giáo Hội tại gia