Luân lý tính dục

  • Thân Xác Người Nam, Người Nữ: Tặng Phẩm Tình Yêu

    Chiều thứ Bảy, ngày 27.02.2016 là buổi chuyên đề đầu tiên được tổ chức hằng tháng tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà, với đề tài: THÂN XÁC NGƯỜI NAM, NGƯỜI NỮ: TẶNG PHẨM TÌNH YÊU, do cha Luy Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Trưởng ban Mục vụ Gia Đình TGP Sài Gòn - đảm trách.

  • Người nam nào có thể sống trong sạch mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác

  • Mười điều cần thiết để giữ sự trong sạch, với những điều này mọi thứ đều có thể.

  • Giáo Hội Công Giáo Hội đủ điều kiện để lên tiếng một cách có thẩm quyền về vấn đề phá thai.

    Điều này, như Đức Gioan Phaolô 2 đã dạy rõ, là ưu tiên số một của Tư Tưởng Xã Hội Công Giáo ngày nay — và tất yếu phải được diễn tả không phải chỉ như tư tưởng xã hội, mà còn bằng hành động xã hội nữa. Xin giới thiệu bài viết của Linh mục Thomas D. Williams, Khoa trưởng Thần Học và giáo sư môn Học Thuyết Xã Hội Công Giáo tại Đại Học Nữ Vương các Thánh Tông Đồ tại Roma.

Subscribe to Luân lý tính dục