Nhân học theo Kitô Giáo

  • Trong những suy tư trước về chương năm của Thư gửi Tín hữu Êphêsô (5,22-23), chúng ta đã đặc biệt lưu ý đến cách thức loại suy của tương quan giữa Đức Kitô và Hội Thánh và tương quan giữa người chồng và người vợ kết hợp với nhau trong hôn nhân. Trước khi phân tích những đoạn kế tiếp của bản văn đang tìm hiểu, chúng ta phải biết điều này, rằng trong phạm trù loại suy cơ bản của thánh Phaolô : một đàng, quan hệ giữa Đức Kitô và Hội Thánh, và đàng khác, quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, xét như là chồng vợ, còn có một loại suy bổ túc, đó là loại suy tương quan giữa đầu và thân mình.
  • Phân tích các thành phần của Thư gửi các Tín hữu Êphêsô, chúng ta đã nhận thấy rằng tương quan giữa vợ chồng cần phải được Kitô hữu hiểu như là họa theo hình ảnh của mối quan hệ giữa Đức Kitô và Hội Thánh
  • « hãy tùng phục lẫn nhau vì lòng kính sợ Đức Kitô» (5,21). Vấn đề ở đây là một tương quan mang hai chiều kích hay hai cấp độ: tính hỗ tương và tính cộng đoàn. Cái này xác định và là đặc trưng cho cái kia. Tương quan giữa vợ và chồng phải xuất phát từ quan hệ chung cuả họ với Đức Kitô. Tác giả của bức Thư nói đến «lòng kính sợ Đức Kitô» theo nghĩa loại suy như khi nói đến «lòng kính sợ Chúa».
  • Hầu hết những người có trách nhiệm giáo dục trong các cộng đoàn và giáo xứ Việt Nam đều than phiền rằng các phụ huynh không chịu hợp tác với chúng ta. Sở dĩ có thảm trạng này là vì chúng ta thường đứng ở trên nhìn xuống, chứ không nhìn công tác mục vụ theo lăng kính gia đình...
  • Ðứng trước những thách đố Ðức Tin trong xã hội hiện nay, thiết nghĩ đây là một thời điểm mà các gia đình Công Giáo Việt Nam cần nhiều khôn ngoan, hiểu biết để biện phân và chọn lựa thái độ sống nói lên căn tính hôn nhân Ki-tô Giáo: một cộng đồng của sự sống và tình yêu...
  • Khám phá lại giao ước của Thiên Chúa với dân Ngài cũng là lúc chúng ta có cái nhìn đúng đắn về ơn gọi đời sống hôn nhân, về ý nghĩa sâu đậm của hôn nhân như là giao ước và đồng thời cũng là dấu chỉ thể hiện thực tại Nước Trời nơi trần thế qua lòng trung tín với giao ước. Do đó, khởi đi từ giao ước giữa Chúa với Dân Ngài, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về đời sống hôn nhân.
  • Trong sự nghiệp lớn lao còn để lại, ĐGH Gioan Phaolô II chắc sẽ được tưởng nhớ về nỗ lực tiếp cận với những người trẻ tuổi. Việc thiết lập Ngày Giới Trẻ Thế giới
  • Thiên Chúa là Tình Yêu. Người đã tạo dựng nên con người một cách cụ thể là nam hoặc nữ, giới tính đã được định sẵn nơi con người và giới tính đã làm nên bản thể của con người. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa mà Thiên Chúa là Tình yêu

Trang

Subscribe to Nhân học theo Kitô Giáo