Nhân học theo Kitô Giáo

  • đức Gioan Phaolô II

    Có thể nói không quá đáng rằng thế kỉ XX đã tự loại trừ nền đạo đức tính dục kitô giáo. Ở thế kỉ XXI, nếu muốn xây dựng cuộc sống có văn hóa người ta cần phải nhìn nhận lại nền đạo đức tính dục này. Thế nhưng, cách tiếp cận cũ sẽ không thuyết phục được con người thời nay. Chúng ta cần một lối nhìn thần học mới mẻ hay một suy tư theo cách thế mới, để lí giải đạo đức tính dục của Giáo hội.

  • THẦN HỌC VỀ THÂN XÁC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II

    Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II, trong triều Giáo hoàng của ngài đã có 129 bài nói chuyện giáo lí ngày thứ tư hàng tuần từ 9.1979 đến 11.1984 về tính dục-tình yêu-hôn nhân-gia đình, tất cả đã tổng hợp nên thành một thứ thần học mới về thân xác. Có người đã nói đức Gioan-Phaolô II là nhà cách mạng tính dục làm đảo lại cuộc ‘cách mạng tình dục’ thế kỉ vừa qua, đổi hướng qui nó về Nguồn và Cùng Đích của nó.

Trang

Subscribe to Nhân học theo Kitô Giáo