Nền Tảng Kitô Giáo

  • Làm sao để Mùa Chay này là thời gian hoán cải thật sự, để chúng ta không nhân nhượng gì với quỷ? Gần như ai trong chúng ta cũng đương đầu với cuộc chiến thiêng liêng mỗi ngày. Lời Chúa nói cho chúng ta biết, cuộc sống của chúng ta ở trần gian này là cuộc sống luôn chiến đấu chống lại quỷ, và Lời Chúa nhắc cho chúng ta nhớ, chúng ta phải theo Chúa Kitô để luôn sẵn sàng đương đầu với nó.

Trang

Subscribe to Nền Tảng Kitô Giáo