Suy niệm - Cầu nguyện

  • Gioan và Giacôbê đã nổi giận đùng đùng đòi sai lửa từ trời xuống thiêu rụi cả làng Samaria chỉ vì dân làng không tiếp đón Thầy của mình.
  • Sứ điệp Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra rằng, giữa bao nhiêu phong tục tập quán của loài người còn có những Luật Lệ của Thiên Chúa.
  • Tâm nghĩa là trái tim, biểu tượng của tình yêu.
  • Vợ chồng đồng lòng, đất cũng biến thành vàng. Việc nhà không có đúng hay sai, chỉ có hòa và bất hòa, gia hòa vạn sự vui. Tổ ấm là nơi để yêu nhau, không phải nơi để cãi lý lẽ. Nơi cãi lý là tòa án. Nhà phải có gốc và có hồn, hai thứ này đều do phụ nữ nắm giữ!
  • “Trung ngôn nghịch nhĩ” nghĩa là lời nói ngay thẳng thì nghe chướng tai. Người ta cũng nói “thuận ngôn nghịch nhĩ”, và được Việt hóa thành “nói thật mất lòng”.
  • Bài Phúc Âm hôm nay kết thúc Tin Mừng Gioan chương 6 với lời tuyên tín của Thánh Phêrô: chỉ có Chúa Giêsu mới đem lại Lời ban sự sống đời đời.
  • Nhưng vì lời chướng tai của mình, họ đã bỏ đi, chỉ còn lại Phêrô và nhóm Mười hai. Phêrô mạnh dạn thưa : "Lạy Thầy chúng con biết sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời" (Ga 6, 68).
  • Trong cuộc sống ngày nay, con người đang mất dần đi những căn tính của mình.
  • Thánh Thể là sự sống của Giáo Hội, là lương thực thiêng liêng cho đời sống và là bảo đảm cho hạnh phúc trường cửu của người tín hữu chúng ta.
  • Thánh Mẫu Thiên Chúa là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh, sau khi sống trọn cuộc đời trần thế, đã được triệu hồi cả hồn và xác vào trong vinh quang thiên quốc.

Trang

Subscribe to Suy niệm - Cầu nguyện