Trang sức khoẻ

  • Tử vong vì tay chân miệng cao chưa từng có

  • Trước hết, phụ huynh cần phải hiểu điều này, đứa trẻ có mắc chứng Tự Kỷ hay không, cái đó không phải quyết đoán của cha mẹ, hoặc ý kiến của một vài người bạn. Cũng như mọi chứng bệnh khác từ thể lý đến tâm lý và tâm thần việc chẩn đoán phải dựa vào những khảo cứu chuyên môn và do những người có thẩm quyền chuyên môn quyết định. Trường hợp bệnh nhân Tự Kỷ phải do những bác sĩ tâm lý, thần kinh học, và dĩ nhiên cũng phải dựa vào kết quả của những trắc nghiệm về tâm lý và thể lý nữa.

Trang

Subscribe to Trang sức khoẻ