Thông báo

  • Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam đang hân hoan bước vào năm Phụng vụ 2014 với chủ đề: “Phúc - Âm - hóa đời sống gia đình”. Đây là nỗi thao thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mong muốn cho các gia đình Công giáo canh tân đời sống trong thế giới tục hóa hôm nay.

  • Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình / HĐGMVN cùng với Tổng Giáo phận Huế sẽ tổ chức Đại hội các gia đình công giáo Việt Nam toàn quốc, như một sự kiện tuyên xưng, cử hành và sống đức tin trong Năm Đức Tin 2013, tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu La Vang, Tổng Giáo phận Huế, ngày 14-15/8/2013.

  • Rất hân hạnh mời bạn tham gia khóa huấn luyện Trị Liệu Nhận thức Hành vi (CBT), sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ TGP.TP.Hồ Chí Minh từ ngày 05 đến 16/ 08/2013. Khóa học được hướng dẫn bởi một giáo sư giỏi chuyên môn đến từ Đức, Tiến sĩ Armin Kuhr (Xin vui lòng xem lý lịch giảng viên và lịch học ở file đính kèm).

Trang

Subscribe to Thông báo