Giáo xứ

  • Thánh Gia của Đức Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse là "Hội thánh tại gia" nguyên thủy. Đức Maria và thánh Giuse, đã nói tiếng «xin vâng» với Thiên Chúa trong đức tin để tận hiến hoàn toàn phụng sự thánh ý Thiên Chúa.

  • Khai mạc khóa đào tạo tác viên mục vụ gia đình của Giáo phận Phát Diệm ngày 20/11/2013, do linh mục Gioan Baotixita Đỗ văn Đoan, Trưởng Ban Mục Vụ Gia Đình Giáo phận phối hơp với Ban Nghiên Huấn của UBMVGĐ thuộc HĐGMVN tổ chức ở tòa giám mục của Giáo phận thuộc tỉnh Ninh Bình.

  • Tân Phúc-Âm-hóa trước hết là đổi mới nhiệt huyết Loan báo Tin mừng trong sự kết hợp cá vị nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu ngày một hơn, và để từ đó mà xuất hiện những cách thế mới, sáng kiến mới, phương pháp mới trong các chương trình mục vụ của Hội Thánh.

  • Khóa đào tạo tác viên mục vụ gia đình lần thứ hai của Giáo phận Hưng Hóa được khai mạc ngày 11/11/2013, do LM Phêrô Phan Kim Huấn, trưởng ban Mục Vụ Gia Đình giáo phận phối hơp với Ban Nghiên Huấn của UBMVGĐ thuộc HĐGMVN tổ chức ở Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch của Giáo phận thuộc tỉnh Phú Thọ.

  • Thư Mục vụ Năm Đức Tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa (11-10-2012) đã nhấn mạnh rằng: “Trong suốt lịch sử mấy trăm năm của Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam, gia đình vẫn là cái nôi truyền thống đức tin cho con cái, là trường dạy giáo lý đầu tiên cho thế hệ trẻ, là nơi đào tạo những Kitô hữu vững mạnh trong đức tin và gương mẫu trong đời sống đạo đức” (số 9).

  • 180 tham dự viên, là những Cha Mẹ Gia đình, đến từ 19 giáo xứ thuộc Giáo hạt Thành phố Huế, tham dự buổi sinh hoạt Gia đình Năm Đức Tin do Ban Mục vụ Gia đình Giáo hạt tổ chức tại Nhà thờ giáo xứ Gia Hội, từ 8g30 đến 14 giờ ngày Chúa nhật 04/8/2013.

  • LTS: Ðức Hồng y Fraciszek Macharski, Tổng Giám mục Krakow, Ba Lan, trình bày đề tài thứ 6 của Hội nghị Quốc tế Gia đình lần thứ IV. Ngài đề cập đến nhiều vấn đề có liên quan đến những lĩnh vực mà Giáo Hội phải dấn thân vào. Ðây cũng là chủ đề của bài này.

  • Tục ngữ Việt Nam đã từng nói: học ăn, học nói, học gói, học mở. Có nghĩa là chúng ta phải học tất cả, từ những việc dễ dàng và đơn giản nhất, đến những việc khó khăn và phức tạp nhất. Thật vậy, ngay từ hồi còn tấm bé, ta đã phải học từng li từng tí. Lớn lên khi tiếp xúc với cuộc đời, ta vẫn còn phải mở to đôi mắt để ghi nhận và học hỏi nhiều hơn nữa. Huống nữa là tình yêu, vừa là một khoa học lại vừa là một nghệ thuật, vừa khó khăn lại vừa tế nhị. Việc học tập này phải được bắt đầu từ mái ấm gia đình, rồi được phát triển trong môi trường xã hội với những người ta có dịp tiếp xúc với.

  • Nếu đọc lại phần thứ tư của Tông huấn "Familiaris Consortio", chúng ta có thể ghi nhận hai điều mới mẻ về mục vụ gia đình:

Trang

Subscribe to Giáo xứ