Giáo xứ

  • Ơn Tha thứ của bí tích Giải tội là một ơn huệ lớn cho đời ta, vì luôn có thể được bắt đầu lại khi nào ta còn sống, bí tích này quả thực làm mới lại, bỏ bớt gánh nặng tội lỗi và trở ngại đã qua, khi được ta đón nhận trong tình yêu và đầy sinh lực mới. Thiên Chúa giàu lòng thương xót ước mong tha thiết của Ngài là, ta là tội nhân khẩn nài lòng thương xót của Ngài. Ai đã xưng tội là mở cuốn sách đời mình sang một trang mới trắng tinh.

  • Bí tích Thánh thể chính là nguồn mạch của hôn nhân kitô giáo. Quả thế, hi lễ Thánh Thể hiện tại hóa giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh, vì giao ước ấy đã được kí kết bằng máu của Người trên thập giá (x. Ga 19,34). Chính hi lễ của Giao ước mới và vĩnh cửu ấy là nguồn mạch từ đó tuôn trào ra giao ước hôn phối của các đôi vợ chồng kitô hữu, chính từ đó hôn ước của họ được hình thành nên từ bên trong và không ngừng được tác sinh.

  • Chức tư tế bởi phép Rửa mà các tín hữu sống trong hôn nhân-bí tích là nền tảng của một ơn gọi và một sứ mạng tư tế, nhờ đó cuộc sống hàng ngày của đôi vợ chồng và gia đình được biến thành “hi lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô” (1Pr 2,5). Điều đó phát xuất không những do việc cử hành Thánh Thể và các bí tích khác, cũng như do việc tự hiến mình cho vinh quang Thiên Chúa, mà còn do đời sống cầu nguyện, do việc đối thoại nguyện cầu với Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần.

  • Thánh Gia của Đức Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse là "Hội thánh tại gia" nguyên thủy. Đức Maria và thánh Giuse, đã nói tiếng «xin vâng» với Thiên Chúa trong đức tin để tận hiến hoàn toàn phụng sự thánh ý Thiên Chúa.

  • Khai mạc khóa đào tạo tác viên mục vụ gia đình của Giáo phận Phát Diệm ngày 20/11/2013, do linh mục Gioan Baotixita Đỗ văn Đoan, Trưởng Ban Mục Vụ Gia Đình Giáo phận phối hơp với Ban Nghiên Huấn của UBMVGĐ thuộc HĐGMVN tổ chức ở tòa giám mục của Giáo phận thuộc tỉnh Ninh Bình.

  • Tân Phúc-Âm-hóa trước hết là đổi mới nhiệt huyết Loan báo Tin mừng trong sự kết hợp cá vị nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu ngày một hơn, và để từ đó mà xuất hiện những cách thế mới, sáng kiến mới, phương pháp mới trong các chương trình mục vụ của Hội Thánh.

  • Khóa đào tạo tác viên mục vụ gia đình lần thứ hai của Giáo phận Hưng Hóa được khai mạc ngày 11/11/2013, do LM Phêrô Phan Kim Huấn, trưởng ban Mục Vụ Gia Đình giáo phận phối hơp với Ban Nghiên Huấn của UBMVGĐ thuộc HĐGMVN tổ chức ở Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch của Giáo phận thuộc tỉnh Phú Thọ.

  • Thư Mục vụ Năm Đức Tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa (11-10-2012) đã nhấn mạnh rằng: “Trong suốt lịch sử mấy trăm năm của Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam, gia đình vẫn là cái nôi truyền thống đức tin cho con cái, là trường dạy giáo lý đầu tiên cho thế hệ trẻ, là nơi đào tạo những Kitô hữu vững mạnh trong đức tin và gương mẫu trong đời sống đạo đức” (số 9).

  • 180 tham dự viên, là những Cha Mẹ Gia đình, đến từ 19 giáo xứ thuộc Giáo hạt Thành phố Huế, tham dự buổi sinh hoạt Gia đình Năm Đức Tin do Ban Mục vụ Gia đình Giáo hạt tổ chức tại Nhà thờ giáo xứ Gia Hội, từ 8g30 đến 14 giờ ngày Chúa nhật 04/8/2013.

Trang

Subscribe to Giáo xứ