Giáo xứ

  • Thư Mục vụ Năm Đức Tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa (11-10-2012) đã nhấn mạnh rằng: “Trong suốt lịch sử mấy trăm năm của Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam, gia đình vẫn là cái nôi truyền thống đức tin cho con cái, là trường dạy giáo lý đầu tiên cho thế hệ trẻ, là nơi đào tạo những Kitô hữu vững mạnh trong đức tin và gương mẫu trong đời sống đạo đức” (số 9).

  • 180 tham dự viên, là những Cha Mẹ Gia đình, đến từ 19 giáo xứ thuộc Giáo hạt Thành phố Huế, tham dự buổi sinh hoạt Gia đình Năm Đức Tin do Ban Mục vụ Gia đình Giáo hạt tổ chức tại Nhà thờ giáo xứ Gia Hội, từ 8g30 đến 14 giờ ngày Chúa nhật 04/8/2013.

  • LTS: Ðức Hồng y Fraciszek Macharski, Tổng Giám mục Krakow, Ba Lan, trình bày đề tài thứ 6 của Hội nghị Quốc tế Gia đình lần thứ IV. Ngài đề cập đến nhiều vấn đề có liên quan đến những lĩnh vực mà Giáo Hội phải dấn thân vào. Ðây cũng là chủ đề của bài này.

  • Tục ngữ Việt Nam đã từng nói: học ăn, học nói, học gói, học mở. Có nghĩa là chúng ta phải học tất cả, từ những việc dễ dàng và đơn giản nhất, đến những việc khó khăn và phức tạp nhất. Thật vậy, ngay từ hồi còn tấm bé, ta đã phải học từng li từng tí. Lớn lên khi tiếp xúc với cuộc đời, ta vẫn còn phải mở to đôi mắt để ghi nhận và học hỏi nhiều hơn nữa. Huống nữa là tình yêu, vừa là một khoa học lại vừa là một nghệ thuật, vừa khó khăn lại vừa tế nhị. Việc học tập này phải được bắt đầu từ mái ấm gia đình, rồi được phát triển trong môi trường xã hội với những người ta có dịp tiếp xúc với.

  • Nếu đọc lại phần thứ tư của Tông huấn "Familiaris Consortio", chúng ta có thể ghi nhận hai điều mới mẻ về mục vụ gia đình:

  • Khi bàn về cuộc sống tu trì, người Việt Nam thường cho rằng: Không phải cứ xuống tóc, quy y nơi cửa Phật mới là tu, bởi vì ngoài ra còn có những cách sống khác, thể hiện đạo làm người, cũng được gọi là tu.

  • Khi mặt trời khuất dạng sau những tòa nhà chọc trời của thành phố, chị một mình rảo bước khắp những điểm nóng hút chích ma túy ở Sài Gòn, tìm và cứu nhiều cuộc đời trót bầu bạn với “nàng tiên nâu”.

  • Từ lâu, trên thế giới, khoa Tâm Lý Học đã phát triển, củng cố và đem lại nhiều kết quả to lớn cho hầu như tất cả các ngành khoa học xã hội và tự nhiên của nhân loại.

  • Các nhà tâm lý gọi lứa tuổi này là Quatrième Enfance. Trong phong trào Hướng Đạo thì ứng với tuổi Thiếu tức là thành viên tham gia các Đội của một Thiếu Đoàn.

Trang

Subscribe to Giáo xứ