WYD Panama 2019

  • Đại hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019 phát hành Bài hát chủ đề chính thức

    Tối ngày 4 tháng 7 năm 2018, Tiệc Bánh và Rượu lần thứ bốn mươi tám, sự kiện được tổ chức hàng năm để gây quỹ cho Đại chủng viện San José, là nơi được chọn để phát hành phiên bản quốc tế Bài hát chủ đề chính thức của Đại hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019 (WYD Panama 2019), được thu âm bằng 5 ngôn ngữ chính thức (Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Ý và Bồ Đào Nha).

Subscribe to WYD Panama 2019