Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ 2018

  • Hôm thứ Tư 03/10/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ khai mạc Thượng hượng Hội đồng Giám mục khóa thông thường lần thứ XV về Giới trẻ với chủ đề “Người trẻ, đức tin, và sự phân định ơn gọi”. Thượng hội đồng diễn ra từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10, quy tụ 50 vị hồng y, 145 giám mục và tổng giám mục, 37 giám mục phụ tá, cùng với 10 linh mục và tu huynh thuộc các dòng tu.

Subscribe to Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ 2018