Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực

  • Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực

    Nội dung cuốn sách nhằm giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả trình bày về Tình Dục trong kế hoạch của Thiên Chúa và nêu lên những điểm luân lý cần thiết mà con người cần sống theo, đặc biệt các bạn tuổi mới lớn. Tình dục được phân tích dưới nhiều khía cạnh với nhiều ứng xử khác nhau. Tác giả nhấn mạnh đến ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người. Chọn lối trình bày nhẹ nhàng, đơn giản, tác giả đưa vào những mẩu chuyện và kinh nghiệm thực tế làm cho cuốn sách trở nên sinh động hơn.       

Subscribe to Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực