Gợi ý mục vụ năm 2020

  • Trong tinh thần Á Đông “tu thân, tề gia, trị quốc” Giáo hội Việt Nam đã đề ra hướng đi mục vụ giới trẻ cho ba năm 2020 – 2022 với những điểm nhấn lần lượt là: đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện; đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình; và đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

Subscribe to Gợi ý mục vụ năm 2020