Giáo lý về Kinh Lạy Cha

  • Tiếp tục bài giáo lý về Kinh Lạy Cha trong các buổi Triều yết chung thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Kinh Lạy Cha mời gọi chúng ta biến mọi nỗi đau khổ và lo lắng thành một cuộc đối thoại với Thiên Chúa.

Subscribe to Giáo lý về Kinh Lạy Cha