THÁNG 12

Thánh Phanxicô Xaviê ngày 03 tháng 12
Thánh Gioan Ðamascênô ngày 04 tháng 12
Thánh Nicôlao ngày 06 tháng 12
Thánh Ambrôsiô ngày 07 tháng 12
Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 08 tháng 12
Thánh Ðamasô I ngày 11 tháng 12
Thánh Gioanna Phanxica Đệ Chantal ngày 12 tháng 12
Thánh Simon Hòa ngày 12 tháng 12
Thánh Lucia ngày 13 tháng 12
Thánh Gioan Thánh Giá ngày 14 tháng 12
Thánh Phaolô Mỹ và Các Bạn ngày 18 tháng 12
Thánh Phanxicô Mậu và Các Bạn ngày 19 tháng 12
Thánh Phêrô Canisiô ngày 21 tháng 12
Thánh Phêrô Thi và Anrê Dũng Lạc ngày 21 tháng 12
Thánh Gioan Kenty ngày 23 tháng 12
Lễ Giáng Sinh ngày 25 tháng 12
Thánh Stêphanô ngày 26 tháng 12
Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử ngày 27 tháng 12
Các Thánh Anh Hài Tử Đạo ngày 28 tháng 12
Thánh Tôma Becket ngày 29 tháng 12
Thánh Silvestrê I ngày 31 tháng 12

Các tin đã đưa ngày