THÁNG 11

Lễ Các Thánh Nam Nữ ngày 01 tháng 11
Thánh Liêm, Thắng, Vinh và Bình ngày 01 tháng 11
Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời ngày 02 tháng 11
Thánh Martinô De Porrés ngày 03 tháng 11
Thánh Phêrô Phanxicô Bắc ngày 03 tháng 11
Thánh Carôlô Borrômêô ngày 04 tháng 11
Thánh Đa Minh Mầu ngày 05 tháng 11
Thánh Hyacintha Gia và Liêm ngày 07 tháng 11
Thánh Nghi, Ngân, Thịnh, Thọ và Cỏn ngày 08 tháng 11
Kỷ niệm cung hiến Đền Thờ Latêranô ngày 09 tháng 11
Thánh Lêô Cả ngày 10 tháng 11
Thánh Martinô, Giám Mục ngày 11 tháng 11
Thánh Giosaphat ngày 12 tháng 11
Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể ngày 14 tháng 11
Thánh Albertô Cả ngày 15 tháng 11
Thánh Margarita Scotia ngày 16 tháng 11
Thánh Anrê Trông ngày 16 tháng 11
Thánh Elisabeth Nước Hung Gia Lợi ngày 17 tháng 11
Kỷ niệm cung hiến Đền Thờ TPVPTĐ ngày 18 tháng 11
Thánh Phanxicô Xaviê Cần ngày 20 tháng 11
Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ ngày 21 tháng 11
Thánh Cêcillia ngày 22 tháng 11
Thánh Clêmentê I ngày 23 tháng 11
Thánh Vinh Sơn Điểm và Phêrô Khoa ngày 24 tháng 11
Kính trọng thể Các TTĐVN ngày 24 tháng 11
Thánh Tôma Dụ và Đa Minh Xuyên ngày 26 tháng 11
Thánh Anrê Trông ngày 28 tháng 11
Thánh Anrê Tông Đồ ngày 30 tháng 11
Thánh Giuse Du ngày 30 tháng 11

Các tin đã đưa ngày