THÁNG 08

Thánh Alphongsô Maria Liguori ngày 01 tháng 8
Thánh Bênađô Duệ và Đaminh Hạnh ngày 01 tháng 8
Thánh Eusêbiô ngày 02 tháng 8
Thánh Gioan Vianney ngày 04 tháng 8
Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ngày 05 tháng 8
Chúa Giêsu Biến Hình ngày 06 tháng 8
Thánh Sixtô II và Các Bạn ngày 07 tháng 8
Thánh Gaetanô ngày 07 tháng 8
Thánh Đa Minh ngày 08 tháng 8
Thánh Laurensô ngày 10 tháng 8
Thánh Clara ngày 11 tháng 8
Thánh Giacôbê, Antôn và Micae Mỹ ngày 12 tháng 8
Thánh Ponitanô và Hippolytô ngày 13 tháng 8
Thánh Đức Mẹ Lên Trời ngày 15 tháng 8
Thánh Stêphanô ngày 16 tháng 8
Thánh Gioan Euđô ngày 19 tháng 8
Thánh Bernađô ngày 20 tháng 8
Thánh Piô X ngày 21 tháng 8
Thánh Giuse Viên ngày 21 tháng 8
Đức Maria Trinh Nữ Vương ngày 22 tháng 8
Thánh Rôsa Lima ngày 23 tháng 8
Thánh Bartôlômêô Tông Đồ ngày 24 tháng 8
Thánh Louis IX ngày 25 tháng 8
Thánh Giuse Calasanz ngày 25 tháng 8
Thánh Monica ngày 27 tháng 8
Thánh Augustinô ngày 28 tháng 8
Thánh Gioan Baotixita Bị Chém Đầu ngày 29 tháng 8

Các tin đã đưa ngày