XIN LỖI THIÊN NHIÊN

XIN LỖI THIÊN NHIÊN

(1-9 là Ngày Thế Giới Chăm Sóc Thiên Nhiên)

Thiên nhiên là mái nhà chung

Hãy cùng bảo vệ, hãy cùng chăm nom

Thiên nhiên đang đượm sắc buồn

Môi trường ô nhiễm, xác hồn nhiễm lây

Vô tâm nên chịu đọa đày

Lỗi tại tôi chứ tại ai bây giờ?

Thiên nhiên được Chúa tạo ra

Kỳ công tuyệt diệu cho ta vui đời

Hai phần trong mỗi con người

Tinh thần không thể tách rời xác thân (*)

Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân

Thứ tha nhân loại vô tâm với Ngài

Quan tâm hoán cải từ nay

Xin lòng thương xót hằng ngày đỡ nâng

Ngăn cơn bão táp, sóng thần

Ngăn luồng động đất, ngăn phần tội khiên

Thật lòng xin lỗi thiên nhiên

Giữ gìn Mẹ Đất ngày đêm không ngừng

TRẦM THIÊN THU

(*) Thông điệp Laudato Sí, số 216.

Các bài đã đăng

Trang

Các tin đã đưa ngày