Ngậm Ngải Tìm Trầm

Bồi hồi ngậm ngải tìm trầm

Leo đồi gian khổ, vượt ngàn gian lao

Miệt mài chân bước sớm chiều

Dẫu đường trần có rất nhiều gai chông

Quyết không nản chí sờn lòng

Dọc, ngang, cao, thấp – gắng công tìm trầm

Tìm trong đằng đẵng phân vân

Tìm trong nước mắt, lo toan tháng ngày

Tìm trong cô độc, u hoài

Tìm trong suốt những ngày dài, đêm thâu

Tìm trong thao thức, khát khao

Nhưng sao vẫn chỉ bọt bèo, trắng tay!

Ngu ngơ trong nỗi đắng cay

Nhủ thầm quyết chẳng khoanh tay đầu hàng

Lạy Thiên Chúa, Đấng Xót Thương

Xin Ngài thấu hiểu nỗi lòng trở trăn!

VIỄN ĐÔNG

Các bài đã đăng

Trang

Các tin đã đưa ngày