MỞ

Inline image 1

MỞ

(CN XXIII TN, năm B – Mc 7:31-37)

Ép-pha-ta, hãy mở ra!

Miệng người cố nói chẳng ra ngôn từ

Mở ra, đôi mắt người mù

Để nhìn Sự Thật ngay từ tâm can

Tai người điếc, mở ra liền

Để nghe điều tốt mà nên người lành

Hãy mở ra lối mông mênh

Nói lời Chân Lý, lời Kinh Thánh truyền

Hãy nhìn sự thật ngày đêm

Mở tròn đôi mắt dịu hiền xót thương

Ráng nghe lời thật mất lòng

Mở rộng tâm hồn, đừng khép tâm tư

Mở ra theo hướng Giêsu

Mở lòng chân thật, đừng ngu khép hoài

Này đây mắt, miệng và tai

Con cúi xin Ngài thương xót mở ra

KHA ĐÔNG ANH

Các bài đã đăng

Trang

Các tin đã đưa ngày