Mười thương Đức Mẹ

Một thương Đức Mẹ nhu mì

Siêng năng cầu nguyện sớm khuya chân thành

Hai thương Đức Mẹ đồng trinh

Khấn hứa giữ mình trọn cả trăm năm

Ba thương Đức Mẹ vẹn toàn

Không vương tội, dẫu một lần cũng không

Bốn thương Đức Mẹ khiêm nhường

Hoàn toàn tín thác xin vâng Chúa Trời

Năm thương Đức Mẹ yêu người

Sống lòng thương xót tuyệt vời sớm hôm

Sáu thương Đức Mẹ chuyên cần

Chăm lo Thánh Thất không than oán gì

Bảy thương Đức Mẹ nhân từ

Luôn luôn che chở hộ phù chúng nhân

Tám thương Đức Mẹ ân cần

Dẫn đường chỉ lối về miền thánh thiêng

Chín thương Đức Mẹ dịu dàng

Ngàn hoa thắm nở nồng nàn Mân Côi

Mười thương Đức Mẹ lên trời

Chúng nhân hy vọng ngày mai Thiên Đàng

TRẦM THIÊN THU

 

Các bài đã đăng

Trang

Các tin đã đưa ngày