Lời vàng ý ngọc

Hãy học cách trân trọng những gì bạn đang có, trước khi thời gian khiến bạn trân trọng những gì bạn đã từng có.

Các bài đã đăng

Trang

Các tin đã đưa ngày