HƯỚNG VỀ LA VANG

 

HƯỚNG VỀ LA VANG

Linh thiêng Thánh địa La Vang

Có lần con được đến thăm Mẹ rồi

Ngắm nhìn trùng điệp núi đồi

Cảm nhận đất trời Thánh địa La Vang

Ngắm nhìn Nhan Mẹ tỏ tường

Lâm râm cầu nguyện và dâng nỗi niềm

Thành tâm con hướng tâm lên

Chung lời hợp ý trọn niềm ước mơ

Con là kẻ ở miền xa

Luân lạc hướng về Thánh địa linh thiêng

Cúi xin Thánh Mẫu La Vang

Cầu thay dân Việt trên đường trần gian

Mười lăm tháng Tám hân hoan

Kính mừng Thánh Mẫu hưởng phần phúc vinh

Cúi xin Mẹ Chúa Thiên Đình

Đoái thương Nước Việt tội tình, Mẹ ơi!

TRẦM THIÊN THU

Các bài đã đăng

Trang

Các tin đã đưa ngày