CHIM

CHIM

Chim bay về phía hoàng hôn

Bồi hồi soải cánh cô đơn lạc loài

Chim bay mỏi cánh tháng ngày

Tìm về tổ ấm đắm say gia đình

Kiếp người – một chuyến sinh linh

Dệt mãi chữ tình mà vẫn chưa nên

Năm canh trằn trọc trở trăn

Như chim phiêu bạt đậu buồn mái hiên (*)

Xin thương, lạy Chúa nhân hiền

Cho chim hết mỏi cánh phiền trăm năm

TRẦM THIÊN THU

(*) Tv 102:8

Các bài đã đăng

Trang

Các tin đã đưa ngày