BAY

Bay

Bay theo giấc mộng về trời

Bay trong giấc ngủ cuối đời trần gian

Chết mà chẳng chết một lần

Sống rồi sống tiếp phúc phần trường sinh

Mẹ bay lên cõi Thiên Đình

Con Yêu Dấu đón Mẹ mình ngày xưa

Muôn thần thánh tấu hoan ca

Kính mừng Thánh Mẫu lên Tòa cao sang

Đạo binh Thiên Sứ ca vang

Nữ Vương hồn xác vinh quang lên trời

Trần hoàn hợp tấu chung lời

Tạ ơn Thiên Chúa tuyệt vời Hồng Ân

Xin cho con biết hướng tâm

Chờ ngày theo Mẹ bay lên Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

Lễ Mông Triệu – 2015

Các bài đã đăng

Trang

Các tin đã đưa ngày