Khúc hát một loài hoa - Ân Đức

 

Lời :
Con là một loài hoa, trong muôn loài hoa nở gần xa
Xin hát dâng lên Người một bài ca chan chứa niềm vui
Một bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa từ nhân
Hoa đâu dám chi khoe mình, nhờ Hồng ân hoa mới đẹp xinh

Con hỏi mình tại sao, Chúa nhân từ iu ái dường bao.
Phận bé thơ thấp hèn Người gọi con trong đám phạm nhân
Một tình yêu bao la, một tình yêu cao ngất trời xa
Ca lên núi cao vời vợi, nhờ bàn tay ai đã trồng đây

Con ngân nga, đời đời khúc hát tạ ơn
Chúa í a nhân từ, tỏ lòng thương với con vô ngần
Dâng lên Chúa bài ca, dệt bằng phúc lộc bao la
Dâng tiến Cha cung đàn, và muôn khúc hát hoan ca

Con chỉ là trẻ thơ với con đường thơ ấu mộng mơ
Đường dẫn lên quê trời, hồn con bao thao thức, Người ơi
Một niềm tin vô biên, một niềm tin thao thức triền miên
Ai muốn lên nước trời, phải trở lên thơ bé người ơi!

Con sẽ là tình yêu, trong cung lòng Hội Thánh tình yêu
Con muốn dâng cuộc đời làm tình yêu đốt cháy mọi nơi
Một tình yêu cao siêu, một tình yêu đáp trả tình yêu
Đang khi dẫu con mọn hèn và thua kém nhất cõi trần gian.

Con ngân nga, đời đời khúc hát tạ ơn
Chúa í a nhân từ, tỏ lòng thương với con vô ngần
Dâng lên Chúa bài ca, dệt bằng phúc lộc bao la
Dâng tiến Cha cung đàn, và muôn khúc hát hoan ca

Con là người được yêu, xây cung đàn reo rắc tình yêu
Con sẽ mua hoa hồng để tràn gian chan chứa hồng ân
Để trần gian ca vang một bài ca dâng Chúa từ nhân
Con mong muốn mọi người được cùng con cứu Chúa mà thôi!
Con mong muốn mọi người được cùng con cứu Chúa mà thôi!

Các bài đã đăng

Các tin đã đưa ngày