Trước khi nghĩ đến kết tội hoặc lên án ai, hãy nhớ rằng không một người nào trong chúng ta là vô tội.

Các bài đã đăng:

Các tin đã đưa ngày