Giáo lý Hôn nhân Gia đình / Uỷ ban giáo lý HĐGM.VN

 

 
GIÁO LÝ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
UỶ BAN GIÁO LÝ HĐGM.VN

Nội dung

 
 
Phần Một

ƠN GỌI HÔN NHÂN

 
 
Phần Hai

GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA

 

PHỤ LỤC

 
Phụ lục 2: Nghi thức Đính Hôn  
Phụ lục 3: Nghi thức Vu Qui - Tân Hôn       
Phụ lục 4: Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình 
Phụ lục 5: Thụ tinh nhân tạo
Nihil Obstat
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25.08.2004
Lm. Augustinô Nguyễn Văn Trinh
Imprimatur
 

Mỹ Tho, ngày 03.09.2004
U Phaolô Bùi Văn Đọc - Giám Mục Mỹ Tho
Chủ tịch Uỷ Ban Giáo lý Đức tin

 

Các bài đã đăng:

Các tin đã đưa ngày