Chương Trình Chuyên Đề Cuối Tuần (Tháng 8 – 9.2010)

 

TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
Ban Mục Vụ Gia đình
 
Chương Trình Chuyên Đề Cuối Tuần
(Tháng 8 – 9.2010)
Thời gian: Bắt đầu ngày 21.08.2010 đến 25.09.2010
từ 2g30 – 5g30, mỗi chiều thứ bảy

ĐỀ TÀI và THUYẾT TRÌNH VIÊN

STT
NGÀY
TÊN ĐỀ TÀI
THUYẾT TRÌNH VIÊN CHÍNH
01
21.08.2010
Chìa khóa giải gỡ các
vấn nạn của gia đình thời @
Lm.Giuse Lê Quang Uy,
CSsR
02
28.08.2010
Tâm lý và
cách giáo dục trẻ 0–6 tuổi
Ts. Nguyễn Thị Bích Hồng, ĐHSP
03
04.09. 2010
Mùa tựu trường – nỗi lo lại đến
An Tôn Trần Đình Dũng,
Ths, GV Phát Triển
Nguồn Nhân Lực
04
11.09.2010
Trưởng thành tâm cảm
Lm. Giuse Trần Sĩ Nghị, SJ
05
18.09. 2010
 Giữ tâm bất biến giữa
dòng đời vạn biến
Nt. Ts Thécla Trần Thị GiồngCND
06
25.09.2010
Những thách đố mới của thời đại trong việc giáo dục con cái
Lm. F X. Nguyễn Minh Thiệu,SDB
 

Địa điểm : Giảng Đường Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận (B102) Lầu 1, Trung Tâm Mục Vụ Tổng Gp. Tp. HCM, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q. 1, Tp. HCM

Đối tượng: Các bạn trẻ, các bậc phụ huynh và những ai quan tâm đến giáo dục và gia đình

Ghi danh: 
Mỗi tuần (thứ 7) tại Chương trình Chuyên đề, Giảng đường Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận (B102) Lầu 1, Trung tâm Mục vụ.

- Hoặc phòng B.103 (lầu 1), TTMV, gặp Anh Nguyễn Văn Thức: 090307.5511 (Vào các ngày thứ 5;7)

- Xin liên lạc về địa chỉ email: bmvgiadinh@gmail.com

Lệ phí : 
- Trọn khóa 100.000 đ/người; hoặc 20.000đ/buổi (có thể đăng ký tại lớp)  
- Giảm phí đặc biệt cho sinh viên và miễn phí 100% cho người nghèo

 

Các bài đã đăng:

Các tin đã đưa ngày