Thời sự

Nền tảng Kitô Giáo

Mục vụ gia đình

  • Đến tham dự khai mạc Đại hội có Cha Quản hạt Cần Thơ, Cha Giám đốc TTMV/GP.CT, Cha Trưởng Ban MVGĐ/GP và quý Cha phụ trách MVGĐ trong các Hạt. Ngoài ra, có sự hiện diện Nhóm thuyết trình của Ban MVGĐ/GP.TpHCM cùng đồng hành với Đại hội. Và có rất đông anh chị em Gia trưởng và Hiền mẫu (1.030 người đại diện cho 117 họ đạo) khắp Giáo phận về tham dự.