Thời sự

  • Trong Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống hôm Chúa Nhật 24/05/2015 tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng Ơn Chúa Thánh Thần canh tân bộ mặt trái đất và nhắc nhở các tín hữu rằng Chúa Thánh Thần soi dẫn, canh tân và thúc đẩy họ nhìn xem cách mà ơn Chúa biến đổi không chỉ đời sống của chúng ta, mà còn biến đổi tất cả thế giới.

Nền tảng Kitô Giáo

Mục vụ gia đình