Thời sự

Nền tảng Kitô Giáo

  • Để kết thúc suy tư loạt bài giáo lý về gia đình, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng "khế ước mới giữa người nam và người nữ" là cần thiết trong việc chống lại ách thực dân của tiền bạc và ý thức hệ.

Mục vụ gia đình

Chuyên đề