Thời sự

  • Từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2014, tại giáo phận Đài Trung, Đài Loan, đã diễn ra Đại hội Châu Á Thái Bình Dương lần II về Di dân, Gia đình và Sứ vụ do Uỷ ban Giám mục Chăm sóc mục vụ cho người Di dân và Lữ khách của Hội đồng Giám mục Miền Trung Hoa (Chinese Region Bishops’ Conference - Đài Loan) tổ chức.

Sứ mạng gia đình

  • NHỮNG BÀI HỌC RÈN NHÂN CÁCH CUẢ NGƯỜI VIỆT XƯA
    Đói cho sạch, rách cho thơm; Giấy rách phải giữ lấy lề: Nghèo, đói nhưng phải lấy lễ nghĩa, đạo đức làm trọng. Nhưng bây giờ thói hư tật xấu không những bắt nguồn từ nghèo đói mà kể cả từ sự giàu có nữa. Ví như tính tham lam, thiếu ý thức của một bộ phận người Việt, mua bán gian lận, sinh hoạt bê tha, xả rác bừa bãi … đâu có kể giàu nghèo.

Mục vụ gia đình

  • WOOMB QT được mời tham dự Thương Hội Đống Giám Mục Thế Giới về Gia Đình tháng 10 tới như là thành viên kiểm tra ( Auditor).

Chuyên đề

  • TÊRÊSA, VỊ THÁNH CỦA THỜI ĐẠI
    Toàn thể Giáo Hội hôm nay mừng kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Ngài là một vị thánh vĩ đại trong Giáo Hội và là một vị thánh có tầm ảnh hưởng lớn đến mọi người Kitô hữu chúng ta. Tuy nhiên, điều mà chúng ta biết về ngài không phải là một vị thánh có tài giảng thuyết, cũng không phải là một đấng uyên thâm về tri thức, lại càng không phải là một nam nhi, mà là một phụ nữ, chân yếu tay mền, mới 24 tuổi xuân, 9 năm sống trong nhà dòng, và lại là một tu sĩ dòng kín.