Thời sự

  • Tuần lễ từ 20 đến 28-9-2014 này sẽ là Tuần lễ Cầu nguyện và Ăn chay toàn thế giới lần thứ XXII, được vận động bởi Liên Minh Thế Giới Cầu nguyện và Ăn chay – một tổ chức bao gồm nhiều đoàn thể Công giáo và Kitô giáo khác nhau hợp lại, nhằm ba mục đích