Thời sự

  • Roma: Hội thảo Liên tôn Quốc tế về tính bổ túc giữa Nam và Nữ
    Trong diễn văn khai mạc, Đức hồng y Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin chào mừng Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị tham dự Hội thảo, đồng thời giới thiệu trọng tâm của cuộc Hội thảo: “Khám phá sự phong phú, tốt lành, là ơn Chúa ban, mở ra đón nhận sự sống, là con đường dẫn đến Thiên Chúa của sự khác biệt về giới tính”.

Chuyên đề

  • Ngày nay các linh mục đứng trước một thách đố rất lớn về luân lý, đặc biệt là luân lý về hôn nhân gia đình. Các chủ thuyết mới cổ võ người ta không tuân thủ các hướng dẫn của Giáo Hội cũng như các giới luật tự nhiên, luật Thiên định.